ОБЩИ УСЛОВИЯ Melrose Marmara sro

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

(наричани по-долу „Общи условия“) Продавач по смисъла на настоящите Общи условия за покупка е фирмата Melrose Marmara sro със седалище в Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520, вписан в търговския регистър на Прешовския районен съд, раздел: Sro, ф. 42628 / P (наричан по-долу „операторът“) и клон за връщане на стоки и рекламации BarberShop Melrose sro, Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Попрад.

КОНТАКТИ

Имейл: info@barbermarmara.eu

Клиентска линия: +421 910 303 300 (Пн - Пет: 9:00 - 18:00)

ПОРЪЧКИ

Стоките могат да бъдат избрани, като разгледате каталога на нашия уебсайт marmarabarber.sk като с помощта на оператора на линия +421 910 303 300 (Пн - Пет: 9:00 - 18:00).

Когато поръчвате онлайн, моля, предоставете следната информация:

Ако пазарувате като потребител, т.е. като физическо лице, което не действа при сключване на договор от разстояние в рамките на своята дейност, работа или професия, посочете името и адреса. Въведете едновременно своя телефонен номер и имейл.

Ако пазарувате във връзка с вашия бизнес, посочете също името на вашата фирма, идентификационния номер, ДДС номер и място на дейност или седалище

След изпращане на поръчката, вашата поръчка ще бъде обработена и незабавно ще бъде изпратено потвърждение за получаване на поръчката на вашия имейл. С изпращането на поръчката до продавача купувачът потвърждава, че продавачът е изпълнил своевременно и надлежно своите информационни задължения по чл. § 3 ал. 1 от Закон № 102/2014 Coll. За защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор, сключен от разстояние, или договор, сключен извън помещенията на продавача, и относно изменението на някои закони (наричани по-долу „Закон за Защита на потребителите при продажба на стоки").

Ще се съгласим с Вас подробностите за поръчката и очакваната дата на доставка на стоката до купувача по имейл. Ако е необходимо, цялата допълнителна информация относно вашата поръчка ще бъде изпратена на посочения от вас имейл адрес.

ДОСТАВКА НА СТОКИ

Продавачът е длъжен да изпълни поръчката и да достави стоката на купувача най-късно до 30 дни. Обикновено изпращаме стоки на склад в рамките на 2 работни дни. За всеки продукт обаче имаме прогнозна дата на доставка, която се опитваме да спазим. Доставяме стоката в работни дни от 9:00 - 18:00 часа, ще Ви информираме по имейл за точния ден на изпращане и доставка на стоката.

Ако стоката е доставена от договорен превозвач, купувачът дава право на продавача да продаде на превозвача необходимия минимум лични данни за безпроблемна доставка на стоката (име, адрес, телефон).

При получаване на стоката, ние ще доставим разписка на стоката. Доказателството за получаване на стоката е и писмена поръчка за стоката. Купувачът ще получи данъчния документ с количествено определяне на покупната цена и ДДС по електронна поща не по-късно от 14 дни от доставката на стоката. Стоката се счита за приета от купувача в момента, когато купувачът или посочено от него трето лице поеме всички части на поръчаната стока или ако:

а) стоките, поръчани от купувача в една поръчка, се доставят отделно, в момента на поемане на стоките, които са доставени последно,

б) доставя стока, състояща се от няколко части или парчета, в момента на поемане на последната част или последното парче,

в) доставя стоките многократно през определен период, в момента на поемане на първата доставена стока.

ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА (ВРЪЩАНЕ НА СТОКА)

Продавачът има право да се откаже от договора поради продажба на склад, липса на стоки или ако производителят, вносителят или доставчикът на стоки, договорени в договора, е преустановил производството или е направил такива значителни промени, които са попречили на изпълнението на задълженията на продавача по договора или непреодолима сила, или ако дори при всички разумни усилия за това той не е в състояние да достави стоката на купувача в срока, посочен в настоящите общи условия или на цената, посочена в онлайн магазина. Продавачът се задължава незабавно да уведоми купувача за този факт и да върне вече платения депозит за договорената в договора стока в срок от 14 дни от уведомлението за отказ от договора чрез превод по сметката, посочена от купувача.

Продавачът си запазва правото да анулира поръчката или част от нея в следните други случаи:

- в случай на поръчка с наложен платеж, поръчката не може да бъде потвърдена по обвързващ начин (неправилно посочен телефонен номер, недостъпен, не отговаря на имейли и др.)

- в случай, че купувачът-предприемач не е поел стоката в миналото или по друг начин е нарушил търговските условия

Купувачът има право да се откаже от договора без да посочва причина в рамките на 14 дни от датата на получаване на стоката. Купувачът има право да разопакова и тества стоката в рамките на този срок по начин, подобен на обичайната покупка в класически "камен" магазин. Тестването обаче не означава да започнете да използвате стоките и след това да ги върнете на продавача. Купувачът може да упражни правото си да се откаже от договора с продавача на хартиен носител по начин, който не предизвиква съмнения, че е имало отказ от договора.

Ако купувачът се откаже от договора, всеки спомагателен договор, свързан с договора, от който купувачът се е оттеглил, също се анулира от самото начало. Отказът от договора трябва да бъде уведомен предварително на продавача чрез формуляр, който трябва да бъде попълнен онлайн на уебсайта на продавача или на телефон на +421 910 303 300. При отказ от договора купувачът се задължава да достави стоката в комплект , включително пълна документация, неповредена, в оригинална ненарушена опаковка и неизползвана в рамките на 14 дни от датата на получаване на потвърждението на формуляра за отказ от продавача на посочения от продавача адрес.

Препоръчително е стоката да се застрахова. Продавачът не приема наложен платеж. След валидно оттегляне от договора, продавачът ще върне на купувача всички плащания, които купувачът очевидно е извършил във връзка със сключването на договора за покупка, по-специално покупната цена, включително разходите за доставка на стоките. Въпреки това, продавачът не е длъжен да възстанови на купувача допълнителни разходи, ако купувачът е избрал метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от продавача. Допълнителните разходи са разликата между избраните от купувача разходи за доставка и разходите за най-евтиния стандартен метод на доставка, предлаган от продавача.

Плащанията ще бъдат върнати на купувача в рамките на 14 календарни дни от датата, на която продавачът получи известието на купувача за отказ от договора за покупка. Плащането ще се извърши по същия начин, по който купувачът е платил на продавача, освен ако купувачът не посочи друг начин на плащане в писменото изявление за отказ от договора, без да начислява допълнителни такси.

Ако закупите стоката във връзка с вашата стопанска дейност (която се решава чрез посочване на идентификационния номер в документа за покупка), право на отказ не възниква, тъй като Търговският кодекс не допуска тази възможност. В случай, че купувачът се откаже от договора и достави на продавача стоки, които са използвани и повредени или непълни или стойността на стоката е намалена в резултат на боравене със стоките извън третирането, необходимо за определяне на свойствата и функционалността на стоки, продавачът има купувачът има право на обезщетение в размер на стойността за ремонт на стоката и възстановяване на стоката в първоначалното им състояние или. продавачът има право да иска от купувача възстановяване на намалението на стойността на стоката и купувачът е уведомен за този факт.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

В случай, че купувачът се откаже от договора и достави на продавача стоки, които са използвани, повредени или непълни, купувачът се задължава да възстанови на продавача стойността, с която стойността на стоката е намаляла в действителен размер, разходите, направени от продавач при ремонт на стоката и нейното възстановяване в първоначалното й състояние изчислено по ценоразпис за следгаранционно обслужване на стоката.

Съгласно тази точка от Общите условия, купувачът е длъжен да заплати на продавача обезщетение най-много в размер на разликата между покупната цена на стоката и стойността на стоката към момента на отказ от покупката. договор.

Продавачът се задължава да върне на купувача платената цена за съответните стоки в срок от 14 календарни дни от датата на връчване на съобщението за отказ от договора до продавача. Продавачът не е длъжен да върне на купувача платената цена за съответната стока преди да е получил стоката от купувача заедно с аксесоари, включително документация и др. доставена или докато купувачът докаже изпращането на стоката заедно с аксесоари, включително документация и др. обратно към продавача.

При отказ от договора купувачът поема преките разходи по връщането на стоката на продавача или на упълномощеното от продавача лице да приеме стоката. При отказ от договора купувачът поема преките разходи по връщането на стоката, която поради естеството си не може да бъде върната по пощата. Преките разходи, свързани с връщането на стоката, не могат да бъдат адекватно изчислени предварително. Според наличната информация се очаква оценка на тези разходи в зависимост от размера, теглото на стоката, разстоянието, от което се връща стоките и цените, на които избраният от купувача превозвач предоставя услугите си в размер на 2 , - EUR до 150, - EUR.

В случай, че купувачът не изпълни някое от горните си задължения по настоящите Общи условия, оттеглянето не е валидно и ефективно и продавачът не е длъжен да върне всички доказуеми плащания по тези Общи условия на купувача и има право за възстановяване на разходите, свързани с изпращане на стоката обратно на купувача.

Купувачът не може да се откаже от договора, чийто предмет е

а) продажба на стоки, направени според специалните изисквания на купувача, стоки по поръчка или стоки, предназначени специално за един купувач,

б) продажба на стоки, които подлежат на бързо влошаване или влошаване,

в) продажба на стоки, които поради своето естество могат след доставката да бъдат неразделно смесени с други стоки,

г) продажбата на стоки, затворени в защитна опаковка, които не могат да бъдат върнати по здравни или хигиенни причини и чиято защитна опаковка е била счупена след доставката. Покупната цена на стоките винаги ще бъде потвърдена в спецификацията на поръчката по имейл. Купувачът потвърждава, че е уведомен, че поръчката включва задължение за плащане на цената.

ЦЕНИ

Всички цени на стоки и услуги и всички такси в онлайн магазина са посочени с ДДС. Всички акции са валидни до изчерпване на наличностите, освен ако не е посочено друго за конкретен продукт.

Гаранционните условия се уреждат от процедурата за рекламация.

Продавачът не носи отговорност за забавена доставка на стоки, причинена от куриерска услуга, или поради посочване на грешен адрес на купувача. Купувачът е длъжен да огледа щателно стоката при получаването й от превозвача/куриера и да потвърди получаването на стоката с подписа си при получаването на стоката.

Рекламации за евентуална недоставка на стока поради куриер или повреда на стоката, причинена от куриерската служба, в тези случаи трябва да се отправят директно към служителя на куриерската служба. Купувачът няма да приеме повредената стока от куриера и купувачът ще отбележи повредата на стоката при получаването на стоката.

Оплаквания за механични повреди, причинени от транспорт, чието приемане е потвърдено без дефекти от купувача до куриерската служба, няма да бъдат признати от продавача за основателни и изпълнение от такава рекламация няма да бъде предоставено на купувача.

Купувачът има право да анулира поръчката без да посочва причина по всяко време преди изпращането на стоката по имейл или телефон. В случай на недоставяне на стоката поради непреодолима сила или поради прекратяване на производството й, продавачът незабавно уведомява купувача за причината за не доставката. Продавачът е длъжен да предостави възможност за доставка на заместваща стока. Купувачът има право да откаже възможността за доставка на заместваща стока и да се откаже от поръчката на посочените стоки. В случай на плащане на покупната цена или част от нея, средствата ще бъдат върнати на купувача в срок от 14 календарни дни по посочената банкова сметка при анулиране на поръчката.

BarberShop Melrose sr o обработва и съхранява лични данни в съответствие с Регламент на ЕС 2016/679 за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни бр. 18/2018 Coll. Което е валидно от 25.5. 2018. Личните данни и тяхната защита

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Уважаеми потребители. Ако смятате, че сме нарушили правата ви или не сте доволни от начина, по който сме разгледали жалбата ви, изпратете ни искането си за корекция на нашия имейл адрес: reklamacie@marmarabarber.sk.sk.

Ако отговорим на това искане по отрицателен начин, или не отговорим на него в рамките на 30 дни от изпращането му на посочения имейл адрес, или Вие няма да останете доволни от нашето решение, то на основание на изменения Закон № 102/2014 г. и Акт. 391/2015 относно алтернативно разрешаване на спорове, имате право на алтернативно (извънсъдебно) разрешаване на спорове.

Можете да подадете предложението по начина, посочен в съответствие с §12 от Закон 391/2015 Coll.

Адресът за подаване на заявления в електронен вид до Словашкия орган за търговска инспекция е ars@soi.sk.

Органът за АРС може да отхвърли предложението на потребителя, напр.

ако количествено измеримата стойност на спора не надвишава 20 евро;

ако е ясно при всички обстоятелства, че ADR може да се постигне само с непропорционални усилия и т.н.

Потребителят може също да подаде жалба чрез платформата за алтернативно разрешаване на спорове на RSO, която е достъпна онлайн на тази връзка. Потребител от ЕС може да подаде жалба тук срещу търговец от ЕС.

Разходите, свързани с алтернативното разрешаване на спора, се поемат от всяка от страните по спора поотделно без възможност за възстановяване.

Ние определяме Вашето удовлетворение от Вашата покупка чрез имейл въпросници в рамките на програмата Customer Verified, в която участва нашият електронен магазин. Ние ще ви ги изпращаме всеки път, когато купувате от нас, освен ако в съответствие с § § 62 от Закон №. не. 351/2011 Coll. относно електронните комуникации, както е изменено, няма да откажете да изпращате електронна поща за маркетингови цели. Ние обработваме лични данни с цел изпращане на въпросници в рамките на програмата Customer Verified въз основа на нашия законен интерес, който се състои в установяване на вашето удовлетворение от покупката ви при нас. За целите на изпращане на въпросници, оценка на вашите отзиви и анализиране на пазарната ни позиция, ние използваме посредник за обработка, който е оператор на портала Heureka.sk.За целта можем да продаваме информация за закупените стоки и вашия имейл адрес. Вашите лични данни не се предоставят на трета страна за собствени цели при изпращане на въпросници по имейл. Можете да се противопоставите на изпращането на проверени от клиента въпросници по имейл по всяко време, като отхвърлите допълнителни въпросници, като използвате връзката във въпросника за електронна поща. В случай на ваше възражение, ние няма да ви изпращаме допълнително въпросника.